Wiadomości

Co należy wiedzieć o komunikatach

Komunikat odnosi się do jednostki komunikacji, która obejmuje nadawanie, transmisję, transformację, odbiór i przechowywanie (in memoriam) określonej sekwencji elementów informacji do odbiorcy natychmiast lub po pewnym czasie. Teoria informacji zajmuje się problemem tego, ile informacji znajduje się w komunikacie.

Komunikacja między ludźmi

Komunikacja między ludźmi może być werbalna lub niewerbalna.

Werbalna odnosi się do wymiany informacji przy użyciu słów. Obejmuje to rozmowy twarzą w twarz, rozmowy telefoniczne oraz rozmowy przez Internet (videochat).

Komunikacja niewerbalna odbywa się poprzez działania i zachowania, np. mowę ciała.

Komunikat to wiadomość, którą dana osoba przekazuje innej osobie. Jednakże, interaktywna wymiana może stworzyć rozmowę.

Źródło

Wiadomość można wysłać za pomocą wielu różnych środków, w tym istot żywych (np. mówiący człowiek, miauczące koty, kurier), przedmiotów (np. tykający zegar lub czarna dziura), procesów (np. umierająca gwiazda), zjawisk (np. tornado) i urządzeń (np. urządzenia pomiarowe).

Komunikat w informatyce

W informatyce występują dwa główne znaczenia komunikatu: komunikaty przesyłane między ludźmi i komputerami (np. komunikatory internetowe, poczta elektroniczna) oraz komunikaty, które są przesyłane między komponentami lub programami dla ich własnych celów.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.